Civil szervezetek – Magyar Kerékpárosklub

Szervezet neve
Magyar Kerékpárosklub
Nyilvántartási szám
01-02-0009923
Képviselő
Áron Halász
Képviselő tisztsége
Elnökhelyettes
Működési tématerület
Közlekedés
Weboldal
http://kerekparosklub.hu
A szervezet tevékenysége
AZ EGYESÜLET CÉLJAI: 2.1.1. képviselni, érvényesíteni és védeni a kerékpárt vásárlók és az azt használni szándékozók érdekeit, igényeit, jogait hazai és nemzetközi szinteken, növelni a kerékpárt használók számát; 2.1.2. megteremteni regionális és országos szinteken a kerékpározóknak az egymás közötti, valamint a hivatalos szervezetekkel (pl. önkormányzatokkal, minisztériumokkal) való együttműködések lehetőségeit, továbbá kapcsolatokat ápolni a hasonló célú határon túli szervezetekkel; 2.1.3. szakmai, tudományos tevékenységgel, kutatás-fejlesztési, nevelés-oktatási munkával, továbbá ismeretterjesztéssel és szakemberképzéssel elősegíteni azt, hogy kialakuljon az egészséges életmódot, az egészségmegőrzést és egészségfejlesztést elősegítő kerékpározás-barát társadalmi és intézményi szemlélet, hogy működőképessé váljanak a környezetkímélő közlekedési rendszerek, és hogy kialakuljanak a szabadidősportot, az aktív, az ifjúsági- és az ökoturizmust elősegítő kerékpár-használat feltételei. 2.2. Az EGYESÜLET, a fenti célja elérése érdekében az alábbi alapfeladatokat látja el: 2.2.1. Képviseli tagjai érdekeit, igényeit, jogait, valamint koordinációs feladatokat vállal régiós, országos, továbbá nemzetközi szinteken. 2.2.2. A kerékpár-használattal kapcsolatosan szolgáltatásokat nyújt, programokat szervez, ismeretterjesztést és szakmai tanácsadást biztosít az alábbi témakörökben: a) az egészségmegőrzés, és az egészségfejlesztés elősegítése ; 2 b) tudományos tevékenység, kutatás és fejlesztés, információfeldolgozás ; c) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, szakemberképzés ; d) a természetvédelem elősegítése, természetjárás, öko- és aktívturisztikai program- és eseményszervezés ; e) a környezetvédelem, a város-rehabilitáció elősegítése ; f) sport, ezen belül elsősorban a szabadidő- és a diáksport fejlesztése a munkaviszonyban és a polgári jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével ; g) a közlekedésbiztonság és közrendvédelem elősegítése ; h) fogyasztóvédelem, szokásvizsgálatok, adatfeldolgozás ; i) az euroatlanti integráció elősegítése, nemzetközi pályázatok előkészítése ; j) közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető - szolgáltatások.