Civil szervezetek – Levegő Munkacsoport Országos Környezetvédő Egyesület

Szervezet neve
Levegő Munkacsoport Országos Környezetvédő Egyesület
Nyilvántartási szám
01-02-0006775
Képviselő
András Lukács
Képviselő tisztsége
Elnök
Működési tématerület
Környezetvédelem
Weboldal
https://www.levego.hu/
A szervezet tevékenysége
A Levegő Munkacsoport alapszabályában lefektetett céljai:

2.1. A Levegő Munkacsoport fenntartások nélkül elősegíti annak az alapelvnek a megvalósulását, hogy az élethez és az egészséghez való jog a legalapvetőbb emberi jog, és csak ezen jog tiszteletben tartásával érvényesíthető minden további emberi jog.

2.2. A Levegő Munkacsoport az egészség fogalma alatt – az Egészségügyi Világszervezet meghatározásának megfelelően – a testi, lelki és szociális jól-lét állapotát érti.

2.3. A 2.1. pontban leírt alapelv figyelembevételével a Levegő Munkacsoport elősegíti mindazon törekvéseket, amelyek célja, hogy az emberi tevékenységek hatásai a természet teherbíró képességének határain belül maradjanak, illetve arra a szintre szoruljanak vissza.

2.4. A Levegő Munkacsoport különösen törekszik „az okozó fizessen!” elv gyakorlati megvalósításának elősegítésére, azaz arra, hogy a környezet, a természet használatát és a benne okozott károkat, azok megelőzésének, illetve felszámolásának költségeit teljes egészében azok használói, illetve okozói fizessék meg.

2.5. A Levegő Munkacsoport előmozdítja a meg nem újuló energiahordozók, nyersanyagok, természeti kincsek felhasználásának visszaszorítását, és támogatja mindazokat a tevékenységeket, amelyek anélkül növelhetők, hogy pótolhatatlan forrásokat nagy mennyiségben használnának fel vagy súlyos környezetszennyezést okoznának, s amelyek egyúttal elősegítik az emberi társadalom fejlődését: a művelődést, a művészeteket, az oktatást, az egészségügyet, a tudományos kutatást és az emberek boldogulását segítő társadalmi érintkezések különböző formáit.

2.6. A Levegő Munkacsoport kiemelten törekszik a környezetvédelem területén az állampolgári részvétel lehetőségeinek bővítésére, a nyilvánosság, a közvetlen demokrácia megerősítésére, a tájékoztatás és a tájékozódás szabadságának minél szélesebb körű megteremtésére.

2.7. A Levegő Munkacsoport elsősorban az államháztartás, a közlekedéspolitika, a településpolitika és az energiapolitika környezetbarátabbá tételéért, valamint a települési zöldfelületek megóvásáért és fejlesztéséért tevékenykedik. A Levegő Munkacsoport elősegíti az egészséges életkörülmények fenntartását, illetve visszaállítását az épített környezetben, beleértve az épületek belső tereit.

2.8. A Levegő Munkacsoport elősegíti a fogyasztóvédelem társadalmasítását, a tudatos fogyasztói magatartás kialakulását a társadalomban.