Civil szervezetek – Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség

Szervezet neve
Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség
Nyilvántartási szám
01-02-0010695
Képviselő
Sáfrány Réka
Képviselő tisztsége
elnök
Működési tématerület
Érdekvédelem, Szociális, Érdekképviselet, Esélyegyenlőség, Alapvető jogok, Női érdekérvényesítés, Nők elleni erőszak
Weboldal
http://noierdek.hu/2/
A szervezet tevékenysége
A szövetség létrehozásának célja általában a Magyarországon jogerős bírósági végzéssel nyilvántartásba vett nőszervezetek, illetve a felnőtt és fiatalkorú nők esélyegyenlőségéért és érdekérvényesítéséért tevékenykedő egyesületek, alapítványok összefogása, segítése, érdekképviseletük és érdekvédelmük ellátása, részletesebben: a nemek közötti egyenlőség előmozdítása, teljes körű megvalósulása a magyar társadalomban; a nők egyenlő bánásmóddal kapcsolatos érdekeinek egyeztetése, képviselete és érvényesítése; a jogalkotás különböző szintjeinek (törvénytervezetek, jogszabályok, rendeletek, határozatok) és ezek végrehajtásának figyelemmel kísérése, véleményezése és az ezekkel kapcsolatos fellépés; a nők szociális segítése önbizalmuk, életesélyeik növelése és életminőségük javítása céljából; fellépés a nőkkel szembeni diszkrimináció minden formája ellen; fellépés a nők elleni erőszak minden formájának tilalmáért, a nők segítése abban, hogy élni tudjanak emberi jogaikkal a társadalmi élet minden területén, a törvényhozástól a törvények megvalósításáig a magán- és a közszférában egyaránt.