Civil szervezetek – Hűvösvölgyi Sakkiskola Sport Club

Szervezet neve
Hűvösvölgyi Sakkiskola Sport Club
Nyilvántartási szám
01-02-0005989
Képviselő
Valis János
Képviselő tisztsége
elnök
Működési tématerület
Sport
Weboldal
www.husi-sc.hu
A szervezet tevékenysége
A HÜSI SC céljai: A sakkozás, – mint szabadidős, és sport tevékenység iránti érdeklődés minél szélesebb körű felkeltése, fenntartása. A különböző életkorú tagok számára azon lehetőség megteremtése, hogy a sakk, mint tevékenység beépüljön az életvitelükbe, módjuk legyen akár versenyszerű, akár szabadidős sakkozásra. Lehetőség biztosítása az egyesületi tagságon kívüli fiatal,- és felnőtt korúak számára a sakk-életbe való bekapcsolódásra. Közösségi szellem kialakítása. Kapcsolat kiépítése a sakk sportág további szervezeteivel, és a sakkozás iránt érdeklődő egyéb csoportjaival és résztvevőivel. A szabadidős és a versenyszerű sakkozás elősegítése, ezek anyagi és tárgyi feltételeinek biztosítása. Felkészülés és részvétel biztosítása sakk versenysportágban hazai és nemzetközi bajnokságokon, valamint az amatőr szintű sakkozás támogatása. A HÜSI SC kiemelt feladatként kezeli a sakk sportág utánpótlás nevelését. Céljai elérése érdekében a/ Törekszik minél szélesebb körű oktatási, nevelési tevékenység kifejtésére, az utánpótlás nevelésére. b/ Tagjain keresztül bekapcsolódik a sakkozás iskolai szintű oktatásába, és az egyesületi tevékenység keretében lehetőséget és teret biztosít annak gyakorlati alkalmazására, ennek anyagi és tárgyi feltételeit – lehetőségeihez mérten – biztosítja. c/ Kiemelt feladatként kezeli a különböző felkészültségű és minősítésű tagjai részére az egyéni és csapatbajnokságokon, valamint az amatőr bajnokságokon való részvétel biztosítását. d/ Ezen versenyek nemcsak az egyének szakmai továbbfejlődését segítik, hanem – különösen a csapatbajnokságok – az egyesület tagjai közötti összekötő kapocsként is szolgálnak, és lehetőséget biztosítanak a közösségi szellem kialakulására is, melynek megteremtése a céljai között kiemelt fontosságúként szerepel.