Civil szervezetek – Közjóért és Közbizalomért Egyesület

Szervezet neve
Közjóért és Közbizalomért Egyesület
Nyilvántartási szám
01-02-0017847
Képviselő
Rózsás Péter András
Képviselő tisztsége
elnök
Működési tématerület
Kultúra
Weboldal
https://kozjoert.hu
A szervezet tevékenysége
Egyesületünk küldetése, hogy Magyarországon is erősödjön a társadalmi egyenrangúság minden tekintetben. A Közjó azaz az állapot, amikor a társadalmak tagjainak lehetősége van helyzetük javítására, közbizalom pedig az, hogy bíznak egymásban és a hatalommal felruházott személyekben, hogy tevékenységükkel erre törekszenek. Mindez csak akkor lehetséges, ha a társadalomban nem az utasításokon alapuló hierarchikus rendszer, hanem az önszerveződés a meghatározó.
Egyesületünk küldetése során ezekhez szeretne a maga szerény módján hozzájárulni. Egyesületként célja tehát az, hogy az emberek egymáshoz való viszonya javuljon, a politika, mint a közösségi ügyek intézése, ne elválasszon, hanem összehozzon bennünket. Ezért szeretnénk felkarolni ügyeket – legyenek azok egyéneké vagy kisebb közösségeké -, annak érdekében, hogy egy boldogabb, jobb országban élhessünk valamennyien.