Civil szervezetek – Jövőbarát a Fiatalokért és Gyermekekért Egyesület

Szervezet neve
Jövőbarát a Fiatalokért és Gyermekekért Egyesület
Nyilvántartási szám
01-02-0016574
Képviselő
Anna Kovács
Képviselő tisztsége
Elnök
Működési tématerület
Ifjúság
Weboldal
http://www.jovobarat.hu
A szervezet tevékenysége
Rászoruló fiatalok támogatása, érdekeik képviselet, esélyegyenlőségük segítése, a gyermekek és fiatalok egészséges életmódjának segítése, készségeik és tudásuk fejlesztése:

- Az utcalétre kényszerült, kallódó, rossz pszichoszociális körülmények között élő fiatalok, drogfogyasztást meglőző célú, egészséges életmódra nevelő gondozása és tevékenység biztosítása, rehabilitációs foglalkoztatása.

- A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű fiatalok képzése, esélyegyenlőségük segítése.

- A fiatal generáció szórakozási kultúrájának ösztönzése a sport, a kultúra, a tartalmas szórakozás irányába.

- A kallódó, egyébként más módon nem eléhető fiatalokkal való találkozás lehetőségének megteremtése, kényszerviszonyainak feloldása.

- A fiatalok toleranciaszintjének emelése, a családi életre való felkészítés, elsősorban a hátrányos helyzetű ifjak felkarolása, szociális segítése, önbizalmuk és életesélyeik növelése.

- A sportolás, mint eszköz felhasználása a fiatalok elérésére, a bűnmegelőzésben, a kábítószerfogyasztás megelőzésében, valamint az élet egyéb területein is.

- Az éjszakai sport-mozgalom propagandájának továbbfejlesztése a média segítségével.

- Szakmai kapcsolatok felvétele, az alaptevékenységi körbe tartozó hazai és hasonló profilú külföldi szervezetekkel.

- Az ez irányú kutatások ápolása, ösztönzése és segítése pályázatok által is.

- A tevékenységhez tartozó fiatalokkal kapcsolatos új, önálló programok indítása.